Algemene informatie

U kunt elke dag tennissen op ons park. Op competitiedagen en tijdens toernooien zijn de mogelijkheden beperkt. Iedere organisator probeert altijd 1 of 2 banen te reserveren voor recreatief tennis. Alle banen zijn voorzien van een lichtinstallatie, die ook als het clubhuis gesloten is ontstoken kan worden in een kast tussen de dames- en heren omkleed ruimte. Deze is te openen met de nieuwste ledenpas via de dames omkleed ruimte. De kast springt dan open maar ook de deur van de dames omkleed ruimte. Bij vertrek controleren of beide weer dicht gedrukt zijn

Met uw nieuwste ledenpas kunt u een baan reserveren op het elektronische afhangbord dat ook in de dezelfde kast aanwezig is. Het is verplicht om af te hangen. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Afhangreglement’.

Voorwaarden lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de ledenadministrateur het inschrijfformulier heeft ontvangen en de penningmeester de contributie. Hierna is een nieuw lid speelgerechtigd. Ieder lid wordt geacht hiermee akkoord te gaan (ALV).

 • Het lidmaatschap eindigt door:
  –  overlijden;
  –  schriftelijke opzegging aan de ledenadministrateur tenminste vier weken voor het nieuwe verenigingsjaar (1 januari);
  –  verlies van het lidmaatschap van de KNLTB.
 • Als lid van HLTC bent u ook lid van de KNLTB. De contributie is inclusief de contributie van de KNLTB.  Indien de opzegging na 3 december plaatsvindt, is de volledige contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd.
 • Senioren zijn leden die op 1 januari van het verenigingsjaar 23 jaar zijn.
 • Junioren zijn leden die voor 31 december van het verenigingsjaar nog geen 23 jaar zijn.
 • Op de tennisbanen wordt gespeeld in tenniskleding en op tennisschoenen (vlak profiel).
 • Na het tennissen vegen de spelers/speelsters de baan.
Lidmaatschap en tennislessen

De tennislessen op onze club worden verzorgd door UW Sport. Zie voor meer informatie het tabblad tennislessen. Iedereen die tennislessen afneemt is lid van HLTC. Niet-leden kunnen ook lessen volgen bij UW Sport op onze banen. Na 5 lessen dient de lesser lid te worden van onze vereniging. Het is niet mogelijk om na 5 lessen door te gaan met lessen zonder een lidmaatschap. 

 

Aansprakelijkheid
Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade aan de eigendommen van de vereniging. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van de leden/derden op de banen of in het clubgebouw.

Ledenpasjes
Om te kunnen spelen dien je te beschikken over een nieuw ledenpasje.

Opzeggen lidmaatschap

Als er voor u redenen zijn uw lidmaatschap te beëindigen dan uiterlijk 30 november een E-mail  sturen aan Beanca van Aalderen / ledenadministratie

beanca.van.aalderen@ziggo.nl   U krijgt een bevestigingsmail van de opzegging. Bij opzegging na 3 december blijft de hele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

 

 

Alleen bij een tijdige opzegging bent u geen contributie verschuldigd en hoeft de vereniging voor u geen bondsbijdrage meer af te dragen aan de KNLTB.