Bestuur en commissies

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging, bepaald mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigd de vereniging in- en extern. Het bestuur heeft een verbindende rol tussen commissies en leden onderling. De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

Het goed functioneren van onze vereniging staat of valt met de inzet van onze leden en daar zijn we als vereniging samen verantwoordelijk voor.  De verantwoordelijkheid voor de vereniging ligt bij de algemene ledenvergadering die voor de uitvoering van haar besluiten een bestuur heeft gekozen. Eenmaal per jaar, meestal in januari, legt het bestuur rekening en verantwoording af en presenteert voor het komende jaar het voorgenomen beleidsplan tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).

Bestuursleden:

Voorzitter                          Vacant            

                            -  [email protected]

Secretaris                          Wendy  Posthumus                

    06-15424709  -  [email protected]

Penningmeester                Peter Paul van den Heuvel

    06-36502147  -  [email protected]

Interim voorzitter             Werner Hoff                   

Algemeen bestuurslid      Beanca van Aalderen

                  

Commissies en overige verenigingsfuncties:

Jeugd                                       Werner Hof

06-41000970  -  [email protected]

Toernooien en competities     Michiel Schiferli 

06-40318150  -  [email protected]

Verenigingscompetitieleider   Robber Pont                                 

06-44037434  -  [email protected]

Sponsoring                              Jeroen Boon

06-11388249  -  [email protected]

Ledenadministratie                 Beanca van Aalderen       

06-49826779  -  [email protected]

Onderhoud Park en Banen      Tom Lodewijk     

06-24481908  - [email protected]

Coordinator vrijwilligers          Vacant

06-55872855  -  [email protected] 

Kaartcommissie                      Peter Johannes 

06-51111956  -  [email protected]

Woensdagavond Toss             Froukje Guichelaar 

06-13590045  -  [email protected]

Clubhuis                                  Beanca van Aalderen               

06-49826779  -  [email protected]

Pr en communicatie              Peter Paul van den Heuvel     

06-36502147  -  [email protected]

Tennisleraar UW Sport           Jan Jaap Uiterwijk Winkel           

06-52014944  -  [email protected]