Bespeelbaarheid banen bij de diverse weersomstandigheden

Wij hebben een groundsman in dienst, Tom Lodewijk. Tom verzorgd op ons park het onderhoud aan opstallen en banen. Onze vereniging heeft 4 smashcourtbanen en 4 gravelbanen waardoor wij vrijwel jaarond de baan op kunnen. 

Er gelden bij de diverse weersomstandigheden een aantal regels:

Regen - De smashcourtbanen zijn dan gewoon bespeelbaar. Aan het begin van het seizoen, medio maart / april, kan er bij regen niet gespeeld worden op gravel. Daarna mag er bij lichte regenval ook gewoon doorgespeeld worden op gravel. Spiegeling op de banen is een teken dat deze te nat zijn, dan kan er niet verder gespeeld worden. Natte banen mogen niet geveegd worden. 

Sneeuw en ijzel - Op zowel smashcourt als gravel kan en mag er niet gespeeld worden. Het is te gevaarlijk en niet goed voor de banen. Sneeuw mag niet door leden eigenhandig verwijderd worden. 

Vorst - Smashcourtbanen zijn dan gewoon bespeelbaar, de banen kunnen dan wel glad zijn. Op gravel kan er dan niet gespeeld worden. 

Opdooi - Als na een periode van strenge vorst, zowel 's nachts als overdag, het gaat dooien is het oppassen! De gravelbanen worden papperig en zeer zacht, de lijnen kunnen naar boven komen, de banen zijn niet bespeelbaar. Onze smashcourtbanen kunnen na opdooi niet meteen bespeeld worden. Bij toch betreden wordt de ondergrond weggedrukt en er ontstaan kuilen. Indien na opdooi het lopen op de baan hol klinkt, de mat iets wordt ingedrukt en een vallende bal niet opstuit, dan mag er niet gespeeld worden. 

Onze groundsman bepaald in de regel of er al dan niet op de banen gespeeld mag worden. Bij sluiting van de banen wordt dit kenbaar gemaakt aan alle leden middels een mail en een bericht op de website. Bij twijfel bovenstaande regels in acht nemen en eventueel de groundsman om advies vragen ( Tom Lodewijk / 06-24481908)