Maak kennis met HTLC

Een unieke tennisvereniging middenin de natuur!

Bestuur

Voorzitter
Dick van Slochteren
Bentinckslaan 66
7902 GH  Hoogeveen
T: 0528232396 / 06 22989730
E: d.vanslochteren@ziggo.nl

Secretariaat
Peter Paul van den Heuvel
Vijfhoek 19
7931 PD  Fluitenberg
T:   06 36502147
E: secretariaathltc@live.nl

Penningmeester + Ledenadministratie
Metha van der Haar
Kanaalweg 18
7902 LM  Hoogeveen
T: 06 53412224 
E:
penningmeester.hltc@gmail.com

HLTC  rek.  NL81RABO 0145 3696 84

Algemeen bestuurslid
Beanca van Aalderen
Zwembadweg 26
7902 NZ  Hoogeveen
T: 0528342630 / 06 49826779
E: henkenbeanca@home.nl

Wendy Posthumus
Meteorenlaan 50
7904 CD Hoogeveen

T: 06 15424709
E: w_posthumus@hotmail.com

Commissies

Onderhoud Park en Banen
Arthur Konijnenburg
E: a.konijnenburg@live.nl

Fake de Jonge

Kees Ewold

Hilco Broek

Roelof Waninge

Contactpersoon Park en Banen:

Dick v. Slochteren

Verenigingscompetitieleider
Robbert Pont
T: 0612455055
E: robbertpont@gmail.com

Jeugdcommissie
Beanca van Aalderen en Miranda Ymker
T: 0649826779
E: henkenbeanca@home.nl

Activiteitencommissie

Wendy Posthumus
T: 06 15424709
E: w_posthumus@hotmail.com

Toernooicommissie

Jan Scholing

T: 0614402375
E: j.scholing@ziggo.nl

Erik Otten

Fake de Jonge

Robbert Pont

Michiel Schiferli

Kantine commissie
Beanca van Aalderen / Esther Duinkerken/ Hillie de Jonge
T: 0528342630 / 06 49826779
E: henkenbeanca@home.nl

Aanmelden voor bardiensten algemeen kan bij Beanca van Aalderen

Contactpersoon bardienst maandag is Henk Schurink

Contactpersoon bardienst dinsdag is Dick v. Slochteren

Contactpersoon bardienst woensdag zijn (zomers) Jan en Lies Hoogers

Contactpersoon bardienst donderdag is vacant

Contactpersoon bardienst vrijdag is vacant

Sponsorcommissie
Joris Hup
E: jorishup@outlook.com

Eric Otten

Sjoerd Haitsma

Metha v.d. Haar

Contactpersoon nieuwe leden
Metha van der Haar
Kanaalweg 18
7902 LM  Hoogeveen
T: 06 53412224 
E:
penningmeester.hltc@gmail.com

Overige contactpersonen

Ledenadministratie
Metha van der Haar
Kanaalweg 18
7902 LM  Hoogeveen
T: 0653412224 
E:
penningmeester.hltc@gmail.com

Trainer
Jan Jaap Uiterwijk Winkel – UW Sport
T: 0652014944
E: jj_uiterwijkwinkel@hotmail.com

Webmaster
Henk Schurink
T: 0655324424
E: he.schurink@ziggo.nl

Tennispark
Hoogeveenseweg 5a
7931 TD Fluitenberg
T: 0528234434
E: secretariaathltc@live.nl

Hema
Van Regteren
UW Sport
Uiterwijk Winkel
Tuinverzorging STS
SPH Verpakkingen