Lesreglement

 • Aanmelden voor de lessen dient te geschieden door het volledig invullen van het opgaveformulier, via de website of op papier, en dit in te leveren bij UW-Sport.
 • Het volgen van tennistrainingen is voor eigen risico. UW-Sport is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
 • Bij voortijdige beëindiging van de lessen kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het lesgeld.
 • De trainer maakt de lesindeling.
 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. Een half lesuur 25 minuten.
 • De trainer kan de lessen afgelasten in verband met slechte weersomstandigheden. Voor junioren en senioren geldt dat de eerste les wel wordt ingehaald, de tweede niet wordt ingehaald, de derde wel de vierde niet etc. Eenmaal begonnen lessen worden niet ingehaald.
 • Wanneer de les niet doorgaat, krijgt u tijdig bericht via e-mail, sms of whatsapp.
 • Verzuimde lessen worden niet ingehaald en zijn voor rekening van de lesser.
 • De lesser kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, tenzij met toestemming van de trainer.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing en dergelijke kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 • De zomertrainingen bestaan uit 21 lessen. De wintertrainingen bestaan uit 16 lessen.
 • Als de lesser niet in staat is een training bij te wonen, dient hij/zij dit op tijd bij de trainer te melden.

Betaling

Betaling van de lessen vindt plaats d.m.v. een factuur.

UW-Sport
Februari 2019
KvK nr. 58954449