Inschrijfformulier UW- Sport kids

 • :

 • U krijgt een factuur opgestuurd in de 4e week van de tennisreeks; deze zal binnen 14 dagen na ontvangst voldaan moeten worden.

 • Reglement UW-Sport


  1. Algemene bepalingen
  1.1 De cursisten hoeven geen lid te zijn van een tennisclub om lessen te volgen bij UW-Sport. 1.2 Lessen kunnen alleen gevolgd worden, indien een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier is ingeleverd bij UW-Sport. 1.3 Het volgen van tennistrainingen is voor eigen risico, UW-Sport is niet aansprakelijk voor eventuele schade

  2. Groepen
  2.1 Wanneer de groepsgrootte wordt aangepast, dan krijgt u hierover een bericht. De prijs wordt dan aangepast.

  3. Lessen 3.1 Een lesuur duurt 50 minuten. 3.2 Wanneer de les niet doorgaat, krijgt u tijdig bericht via de email, sms of whatsapp. 3.3 Bij verhinderingen door weersomstandigheden worden deze lessen ingehaald, dit kan bij uitzondering op een andere dag dan de normale lestijd plaatsvinden. 3.4 Bent u verhinderd voor een les, dan is dit voor rekening van de lesser. 3.5 De leerling heeft het recht deze overeenkomst voor de toekomst te annuleren in geval van force majeure. Hiervan is met name sprake bij niet voorziene medische ongeschiktheid van de cursist om te de tennissport te beoefenen of bij een op het moment van sluiten deze van deze overeenkomst niet voorziene verhuizing van de leerling naar een woning, liggende buiten het gebied, dat wordt ingesloten door een cirkel met een straal van twintig kilometer en met als middelpunt het tennispark waar de lessen gegeven worden.

  4. Betaling
  4.1 Betaling van de lessen vindt plaats d.m.v. een factuur.

  UW-Sport 2019
  KvK nr. 58954449